Ryszard Bilski
40-521 Katowice
NIP: 634-007-15-80

tel. 0048 601 512 377
fax. (32) 205 37 53
email: dyrekcja@bilski.com.pl

Budynki niemieszkalne

  • Budynki przemysłowe
  • Budynki transportu i łączności
  • Budynki handlowo-usługowe
  • Budynki magazynowe
  • Budynki biurowe
  • Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
  • Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej
  • Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
  • Inne budynki niemieszkalne(np hotele,schroniska,więzienia)

Zobacz także budynki mieszkalne tutaj >>

domek2domek3domek4

staromiejskaDSC_24281

 


                                                

domek6domek7domek8domek9domek10

ArcelorMittal

 


domek11

|