Ryszard Bilski
40-521 Katowice
NIP: 634-007-15-80

tel. 0048 601 512 377
fax. (32) 205 37 53
email: dyrekcja@bilski.com.pl

Oferta

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Zarządzanie nieruchomościami

  • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
  • planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Termowizja

Badania termowizyjne w budownictwie wykonuje się by sprawdzić jakości i szczelności izolacji budynków. Jest to nowoczesna i niezawodna metodąa diagnostyczna izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania.

Pomiar szczelności budynku -n50

Projektowanie architektoniczne


 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 601 512 377
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.